Author Archives: رادیو رشدی نو

About رادیو رشدی نو

عیسی مسیح تنها راه وراستی هست

وعده ها را با خود بردار

0

Posted in خانه | Comments Off on وعده ها را با خود بردار

خواندن کتاب مقدس

0

Posted in تعالیم مسیحی, خانه, کتابخانه | Comments Off on خواندن کتاب مقدس

اعتقاد ما

ما به چه چیزی اعتقاد داریم ؟ الف ) کلامِ خدا  کتاب مقدس (شامل 66 کتابِ عهد قدیم و عهد جدید) کلامِ الهام گرفته شده و کاملا شرعیِ خداست. این متون کامل و بدونِ خطا بوده ، و در تمام … Continue reading

Posted in تعالیم مسیحی, خانه | Comments Off on اعتقاد ما

غسل تعمید در مسیحیت

0

Posted in تعالیم مسیحی, خانه, کتابخانه | Comments Off on غسل تعمید در مسیحیت

کتاب ایمان به عیسی مسیح

0

Posted in تعالیم مسیحی, خانه, کتابخانه | Comments Off on کتاب ایمان به عیسی مسیح

عیسی که بود؟

whowasjesus 0

Posted in کتابخانه | Comments Off on عیسی که بود؟

 تثلیث چیست؟

trinity 0

Posted in تعالیم مسیحی, کتابخانه | Comments Off on  تثلیث چیست؟

فرقه ها و شاخه های مسیحیت

denominations 0

Posted in کتابخانه | Comments Off on فرقه ها و شاخه های مسیحیت

آیا کتاب‌مقدس تحریف شده است؟

bibleauthenticity 0

Posted in کتابخانه | Comments Off on آیا کتاب‌مقدس تحریف شده است؟

و خداوند مرا تعليم داد، پس دانستم

And The Lord Hath Given Me Knowledge of It and I Know it-B Davat Font-June 2007-8.5X11-Internet 0

Posted in کتابخانه | Comments Off on و خداوند مرا تعليم داد، پس دانستم