Category Archives: گفتگوها

وارستگی

اینجا بشنوید 1ـ شخص وارسته کيست؟ شخص وارسته شخصی باعدم وابستگی است. عدم وابستگی به اموری غیرازخداوند؛ یعنی وابستگی و دلستگی به هرچیزی غیرازخداوند باعث می شود که آزادی خودراازدست بدهیم. درواقع وارستگی ، آزادی است که فقط از طریق … Continue reading

Posted in گفتگوها | Comments Off on وارستگی

خدا عاشق ماست

اینجا بشنوید 1ـ آيا ما عاشق خداونديم يا او عاشق ماست؟ البته که خداوند عاشق ماست، چون اگر عاشق ما نبود ما را نمی آفريد. هم‌چنين پس از آن برای روزگاران بسيار زياد حفظمان نمی‌کرد. او عاشق ماست که با … Continue reading

Posted in گفتگوها | Comments Off on خدا عاشق ماست

ترک راه کهنه

اینجا بشنوید [ti_audio media=”660″] [ti_audio media=”661″] 1ـ آيا در گذشته ماندن فايده‌ای برای ما دارد؟ در گذشته ماندن باعث عدم رشد شده و فايده‌ای که ندارد هيچ، باعث ضرر هم می‌باشد. زيان زيست در گذشته آن‌قدر هست که انسان را … Continue reading

Posted in گفتگوها | Comments Off on ترک راه کهنه

پایداری

اینجا بشنوید [ti_audio media=”654″] [ti_audio media=”655″] 1ـ استقامت و پايداری به چه معناست؟ استقامت به معنای پابرجا بودن و مقاومت کردن در به پايان رساندن راه و مسيری که در آن هستيم می‌باشد و ما را به اهدافمان نزديک خواهد … Continue reading

Posted in گفتگوها | Comments Off on پایداری

هوسرانی

اینجا بشنوید [ti_audio media=”647″] [ti_audio media=”648″] 1ـ چرا شخص هوسران هميشه در زندگي دچار مشکلات است؟ هوس‌ها يا خواهش‌هاي نفساني انسان را وادار به رفتارهائي مي‌کند که با مشکلات بسياري روبه‌رو مي‌گردد. ما همگي داراي خواهش‌هاي نفساني هستيم ولي نحوه … Continue reading

Posted in گفتگوها | Comments Off on هوسرانی

آمال

اینجا بشنوید [ti_audio media=”642″] [ti_audio media=”643″] 1ـ آيا آرزو با توقع ارتباط دارد؟ آرزوها خواسته‌هاي قلبي ما هستند که به آن‌ها دست نيافته‌ايم و خواهان عملي شدنشان هستيم ولي توقع خواسته‌هاي ما از ديگران يا چيزي مي‌باشد. هر دو خواهش … Continue reading

Posted in گفتگوها | Comments Off on آمال

شرم و حیا

اینجا بشنوید [ti_audio media=”635″] [ti_audio media=”636″] 1ـ چه تفاوتي بين خجالتي بودن و باحيا بودن است؟ خجالتي بودن يک موضوع اکتسابي است و بيشتر ارتباط با جسمانيت و ماديات دارد ولي شرم و حيا يک امر روحاني و مربوط به … Continue reading

Posted in گفتگوها | Tagged | Comments Off on شرم و حیا

احترام به فرزندان

اینجا بشنوید 042_Interview042_Love to Children1 043_Interview043_Love to Children2 [ti_audio media=”610″] [ti_audio media=”611″] 1ـ چگونه می‌توانیم به فرزندان خود احترام بگذاریم؟ بهترین احترامی که به فرزندان خود می‌توانیم بگذاریم این‌است‌که نیازهای آن‌ها را خوب بشناسیم و به آن‌ها توجّه داشته باشیم. … Continue reading

Posted in گفتگوها | Comments Off on احترام به فرزندان

همسر داری

اینجا بشنوید 044_Interview044_Love to Spouse1 045_Interview045_Love to Spouse2 [ti_audio media=”608″] [ti_audio media=”609″] 1ـ چگونه می‌توان یک همسر مناسب انتخاب کرد؟ برای انتخاب همسر، اوّل باید به سن بلوغ رسید و سن بلوغ شامل جسمانی و دیگر رشد روحانی است. همه … Continue reading

Posted in گفتگوها | Comments Off on همسر داری

تنبلی

اینجا بشنوید 046_Interview046_Lazy1 047_Interview047_Lazy2 [ti_audio media=”606″] [ti_audio media=”607″] 1ـ تنبلي چگونه به‌وجود مي‌آيد؟ تنبلي اصولاً ريشه در خودخواهي دارد و شخص تنبل معمولاً شخصي است که جز به خود به چيزي ديگر نمي‌انديشد، از طرفي ديگر اشخاص تنبل اکثراً افرادي … Continue reading

Posted in گفتگوها | Comments Off on تنبلی