تماس با ما

Spread the love

: شما میتوانید از طریقهای

roshdino@ymail.com و roshdino6@gmail.com

و همچنین از طریق فیس بوک ، تویترو یا کانال تلگرام رشدی نو
https://www.facebook.com/roshdi.no.3 https://twitter.com/roshdino6

https://t.me/RadioRoshdiNew

ویا باشماره تلفن :0018188694633  

با ما تماس حاصل فرمائید

0